Úvodní stránka » HO nákladní vozy

Modely lze objednat na adrese, drogeriehladik@seznam.cz

Velikost HO 1:87


                                    

                Roco 76279 Vt 4.74092 ČSD             Tillig 76676 ČSD ep.III

                     naše cena 693 Kč                        naše cena 789 Kč


                           

          Bramos 3859-00 Uacs/Raj/ ČSD       Bramos 3557-01 /Raj/ ČD

                    naše cena 990 Kč                        naše cena 990 Kč


                            

               Šikulové vůz s kontejnery       

                    naše cena 1999 Kč                        


                                

                   Roco 76929 Sggmrs                     Roco 66601 D-AAEC

                    naše cena 1789 Kč                        naše cena 2199 Kč


                                

                Roco 76835 Saads OBB               Roco 47359 OEVA OBB

                    naše cena 1649 Kč                        naše cena 849 Kč


               

               Roco  67528 Sdkmms SBB

                     naše cena 1179 Kč


                              

          Piko 54537 Záluží u Mostu ČSD         Piko 58735 Eal/Vsa ČSD

                     naše cena 890 Kč                          naše cena 540 Kč


                  

                BRAWA  47209 Pa ČSD

                    naše cena 1329 Kč


                                

              Rivarossi HRS6236 Rils ČD           Fleischmann 5334 01 ČSD

                     naše cena 969 Kč                          naše cena 899 Kč


                  

                   ROCO 76781 ČSD

                    naše cena 723 Kč


                                              

                      Tillig 76624 ČSD                      Tillig 76531 Mléko ČSD  

                     naše cena 799 Kč                          naše cena 929 Kč     


                                 

          Piko 54926 UHK Z na kyselinu DR       Piko 54987 ES/Vte ČSD

                      naše cena 792 Kč                         naše cena 455 Kč


                                 

             Roco 56017 DR nízkostěnný         Fleischmann  5260 01 uhlák DR

                     naše cena 299 Kč                           naše cena 391 Kč


                             

                    Roco 67507 Kns ČD                     Piko 58068 uhlák NS

                      naše cena 649 Kč                         naše cena 432 Kč


                              

               Kibri 10922 kontejnery 6ks         

                     naše cena 509 Kč                                             


                                        

                Piko 54766 Wg MITRAG                BRAWA 49067 zetka ČSD

                   naše cena 1379 Kč                          naše cena 999 Kč 


                                      

                    Piko 54762-2  BASF                        Piko 54767 GATX

                     naše cena 1399 Kč                        naše cena 1399 Kč


                                

                Piko 95962 Rilmms SNCF                 Piko 54968 Gdgs ČSD

                      naše cena 595 Kč                           naše cena 889 Kč


                                          

                BRAWA 47056 cisterna DB         BRAWA 47052 cisterna DEA DB

                        naše cena 799 Kč                          naše cena 732 Kč


                                    

                   Roco 76970 SBB-CFF              Roco 67576 Shimmns B Cargo

                       naše cena 749 Kč                         naše cena 699 Kč


                                         

               Piko 54939 Shimmns-tu 718            Roco 76440 Shimmns OBB

                       naše cena 929 Kč                         naše cena 699 Kč


                

           Piko 54934 Shimmns SOGETANK

                       naše cena  929 Kč


                                

                 Piko 54658 Zags NACCO          Piko 54654 Westfalen Gas. DB

                      naše cena 1399 Kč                        naše cena 1224 Kč


                                

              Tillig 76599 INTERFRIGO DR     

                       naše cena 899 Kč                                                   


                                         

            Bramos 3700 24 Fads/Wap ČSD           Piko 54999 Čistící vůz 

                       naše cena 947 Kč                         naše cena 1099 Kč       


                                        

            Bramos 3700 01 Wap/Falls ČSD         Roco 56272 ES uhlák ČD

                      naše cena 1090 Kč                         naše cena 322 Kč       


                                   

                 Roco 56250 Talbot ČSD           Bramos 3700 00 Wap/Fals ČSD

                      naše cena 423 Kč                         naše cena 1090 Kč


                                   

                  Bramos 3580 Ra ČSD             Bramos 3700 03 Wap/Fals ČSD

                      naše cena 630 Kč                        naše cena 1090 Kč


                                                     

                                         

           Bramos 3702 02 Faccs/Sas/ ČSD      Bramos 3581 09 Zaes/Rahi/    

                      naše cena 1290 Kč                   ČSD naše cena 690 Kč      


                                       

          Bramos 3700 50 Falls CZ-SUAS         Bramos 3506 01 Rmmp/Pao

                     naše cena 947 Kč                      ČSD naše cena 490 Kč


                                         

          Piko 57786 AX Benet CTL ZSSK      

                            naše cena 532 Kč                                  


                                               

                  Roco 66453 Habbins MAV                  Roco 66452 Habbins 

                        naše cena 868 Kč                           naše cena 897 Kč


                                           

                   Piko 54861 Omm 39 DB                   Piko 54198 Minol DB

                        naše cena 450 Kč                          naše cena 868 Kč


                                            

                 Piko 57704 služební DRG             

                              naše cena 370 Kč                                  


                                           

                    Piko 57787 Vacker DB                 Bramos 3701-01 Eas ČSD

                       naše cena 476 Kč                           naše cena 990 Kč      


                                 

                      Piko 57703 VTG DB               Bramos 3562-05 Uacs /Raj/ ČSD

                        naše cena 476 Kč                           naše cena 990 Kč


                                  

             Piko 95811 Sonderwagen PIKO         Bramos 3562-03 Uacs/Raj ČSD

                        naše cena 699 Kč                             naše cena 990 Kč


                                      

                        Roco 67766 DB-AG               Bramos 3562-04 Uacs/Raj/ ČSD

                        naše cena 1320 Kč                           naše cena 990 Kč           


                                    

                          Roco 56017  DR                     Roco 46031 nízkostěnný DB

                         naše cena 299 Kč                            naše cena 299 Kč


                                           

                  Roco 76743 Sdkmms Hupac         ROCO 56278 uhlák CD Cargo

                         naše cena 1120 Kč                         naše cena 322 Kč


                                            

                     Piko 57719 ARAL DB                         Piko 54760-6 VTG

                        naše cena 420 Kč                          naše cena 1399 Kč


                

            Tillig 76533 cisterna Záluží ČSD

                       naše cena 920 Kč


                                           

                 Tillig 76532 cisterna ČSD               Tillig 76713 Benzinol ČSD 

                      naše cena 920 Kč                           naše cena 920 Kč


                                          

                          Piko 54006 zetka ČSD            Bramos 3551-01 Uacs/Raj/ ČSD

                       naše cena 675 Kč                          naše cena 990 Kč