Úvodní stránka » HO nákladní vozy

Modely lze objednat na adrese, drogeriehladik@seznam.cz

Velikost HO 1:87          

                                 P1010430.JPG

           Bramos 3507 Rmmp/Pao ČSD           BRAWA 49307 ČSD

                     naše cena 490 Kč                     naše cena 1329 Kč


                                   P1010022.JPG

               Piko 58960 Cisterna ČD               Roco 67614 Gbqs ČSD

                  naše cena 1383 Kč                        naše cena 699 Kč


                    P1010203.JPG           P1010127.JPG

                     Tillig 76726 ČSD ep.III            Piko 58793 Spolchemie ČSD

                    naše cena 875 Kč                         naše cena 464 Kč      


                          P1010178.JPG

                Bramos 3557 01 Raj ČD      BRAWA 49757 Ceres Schicht ČSD

                    naše cena 990 Kč                        naše cena 1056 Kč


                                 P1010226.JPG

                 Roco 76929 Sggmrs                      Piko 58796 SPV  ČSD

                   naše cena 1789 Kč                         naše cena 518 Kč


                   P1010205.JPG                   P1010204.JPG

      Tillig 76766 J.Schicht Ústí n.L.ČSD        Tillig Benzinol Praha ČSD

                    naše cena 891 Kč                         naše cena 1015 Kč


                                 

               Roco 76835 Saads OBB                Tillig 76742 ČSD raf.Kolín

                  naše cena 1649 Kč                           naše cena 1015 Kč


                            P1010128.JPG

              Rivarossi HRS6236 ČD                  Piko 54861-4 omm39 DB

                  naše cena 790 Kč                            naše cena 450Kč


                           

            Bramos  3672 Zagks ČD               Tillig 76714 ČSD cisterna AZA

                naše cena 790 Kč                             naše cena 981 Kč


                         

                               P1010122.JPG 

                Roco 76301 BP OLEX              Tillig 76690  cisterna Uh ČSD

                  naše cena 779 Kč                           naše cena 1054 Kč


                               P1010135.JPG

           Tillig 76715 USTC  US.ARMY        Piko 54084 chladírenský ČSD

                    naše cena 749 Kč                        naše cena  874 Kč


                                

                                 

             Roco 56017 DR nízkostěnný       Fleischmann  5260 01 uhlák DR

                     naše cena 299 Kč                        naše cena 391 Kč


                             P1010143.JPG

                   Piko 58068 uhlák NS               Piko 547472 cisterna Slovnaft

                     naše cena 432 Kč                          naše cena 888 Kč


                             

            ROCO 76922 msc kontejnery                Bramos 3670 Ra ČSD

                   naše cena 1849 Kč                           naše cena 790 Kč     

                      

               BRAWA 49067 zetka ČSD

                   naše cena 999 Kč 


                                

                Piko 95962 Rilmms SNCF                Bramos 3700 Falls CZ       

                      naše cena 595 Kč                        naše cena 1090 Kč 


   

                                   

              Roco 76451 plachta LokServ               Piko 58796 SPV ČSD

                     naše cena 736 Kč                           naše cena 518 Kč

                     

               Roco 76440 Shimmns OBB

                      naše cena 699 Kč


                              P2150043.JPG

           Piko 54934 Shimmns SOGETANK            Piko 58787 Eai ČSD

                    naše cena  929 Kč                            naše cena 495 Kč


                                

                 Piko 54658 Zags NACCO          Piko 54654 Westfalen Gas. DB

                      naše cena 1399 Kč                        naše cena 1224 Kč


                                            

                     P1010023.JPG

               Bramos 3510,3509 ČSD,ČD   

                     naše cena 549 Kč


       

                                  

               Roco 56272 ES uhlák ČD           

                    naše cena 359 Kč                   


                                   

                Bramos 3580 Ra ČSD            

                   naše cena 630 Kč 


                                                   

                                          

            Piko 57786 AX Benet CTL ZSSK              

                            naše cena 532 Kč                                         


                            

                     Roco 66452 Habbins 

                       naše cena 897 Kč


                      

                    Piko 54198 Minol DB

                      naše cena 868 Kč


                                            

                 Piko 57704 služební DRG             

                              naše cena 370 Kč                                                              


                                  

             Piko 95811 Sonderwagen PIKO        

                        naše cena 290 Kč                            


                               

                                    

                          Roco 56017  DR                     Roco 46031 nízkostěnný DB

                         naše cena 299 Kč                            naše cena 299 Kč